WASH in Colombia: cadeau pensioen Jan Willem Kooiman

Jan Willem Kooiman

Opgehaald

365
73% bereikt van mijn streefbedrag € 500

Als cadeau bij mijn pensionering als water-ingenieur wil ik graag een kleine bijdrage leveren aan het verbeteren van de water-leefomstandigheden van vergeten groepen. Ik heb gekozen voor het ZOA-project WASH (Water, Sanitation, Health) voor Venezolaanse vluchtelingen in Colombiaanse kampen. Kleinschalig, met lokale partners, geen wereldnieuws, wel schrijnend. Elke kleine bijdrage helpt.

Toelichting
Het WASH-project richt zich op de vele Venezolanen die vanwege de politieke onrust in Venezuela dagelijks de grens over vluchten naar Colombia. Ze leven in zelfgebouwde hutjes in onofficiële kampementen. Dit onder extreme omstandigheden en het gebrek aan primaire levensbehoeften zoals water, voedsel, sanitaire voorzieningen en gezondheidszorg is alarmerend. De 1.4 miljoen mensen die Venezuela zijn ontvlucht en de schrijnende situatie waarin zij verkeren, waren voor ZOA reden om in Zuid-Amerika aan de slag te gaan met noodhulp en wederopbouw. Binnen dit  project zullen de water- en sanitaire voorzieningen in de informele kampen in o.a. La Guajira worden verbeterd door het bouwen van watertanks en latrines, het uitdelen van waterfilters en het verbeteren van de hygiëne situatie. ZOA richt zich in deze fase op twee kampementen waar de meest kwetsbare mensen wonen die inkomen of bezittingen meer hebben.

De vluchtelingen leven onder zeer zware omstandigheden waar ze vaak de keuze moeten maken om water óf eten te kopen. De schaarste van schoon water drijft de prijs omhoog waardoor men vaak 33% van hun inkomen kwijt is aan het kopen van water. Hierdoor is er vaak te weinig geld voor voedsel. Daarnaast is er een tekort aan toiletten, dit betekent dat 75% van de mensen hun behoeften in de buitenlucht moeten doen. Tijdens het regenseizoen zijn de menselijke uitwerpselen die in de buurt van de woningen liggen, een groot gevaar voor de gezondheid van de bewoners. Dit zorgt met name voor huidziektes, diarree en de kans op een cholera uitbraak. Binnen dit project, dat wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met een Colombiaanse NGO, zullen de water- en sanitaire voorzieningen in de kampen in La Guajira worden verbeterd. We delen afsluitbare watertanks en waterfilters uit, bouwen latrines en verbeteren de hygiënesche situatie bij de gaarkeukens in de nabije omgeving, waar enorme aantallen mensen vaak uren moeten wachten op eten (we bouwen hier toiletten en zorgen ook hier voor toegang tot drinkwater

Toegang tot schoon water via de afsluitbare watertanks zorgt er niet alleen voor dat mensen geen tekort aan water hebben én dat ze kosten besparen op het kopen van water doordat water in grotere eenheden gekocht kan worden, het zorgt er óók voordat ze niet ziek worden door het drinken van vervuild water. Het bouwen van latrines en het geven van hygiëne training zorgt tevens voor het voorkomen van de uitbraak van ziektes die voortkomen uit vervuild water.

Het project ondersteunt de meest kwetsbaren. Hiervoor worden specifieke selectiecriteria ontwikkeld samen met de lokale leiders. De begunstigden worden actief betrokken in het project en ze helpen zelf mee met de uitvoering; met name op het gebied van het bouwen van latrines. Met het aanleggen van de juiste voorzieningen en het verstrekken van materialen kunnen we de meest kwetsbare Venezolaanse vluchtelingen ondersteunen in hun levensonderhoud. Daarnaast zorgen we met nieuwe watervoorzieningen voor een gezondere leefomgeving en het voorkomen van dodelijke ziektes.