Als kerk in actie voor Jemen

PGNN Nieuwegein

Opgehaald

335
33% bereikt van mijn streefbedrag € 1.000

countdown:

Riet Schuitman neemt na 11 jaar afscheid als secretaris van de taakgroep Kerk in Actie Buitenland.

De afgelopen jaren hebben we veel acties gevoerd en inzamelingen gehouden voor diverse landen. Denk aan India, Burkina Faso, Bolivia, Pakistan, Zuid-Afrika en nu Colombia.

Ook hebben we een keer aandacht besteedt en inzamelingen gehouden voor het werk van ZOA in Jemen. Het is haar wens om nu als afscheidskado opnieuw een inzamelingsactie te starten. Vandaar deze site. Geef uw donatie voor het werk van ZOA in Jemen en bedank op deze manier ook Riet voor haar werk binnen deze taakgroep.

Meer over het werk van ZOA in Jemen kunt u hier lezen: https://www.zoa.nl/jemen


Bekijk alle

Corona en overstromingen in Jemen

11-04-2022 | 15:37 Uur
De Jemenieten leven nu al meer dan vijf jaar in oorlog. In het land is een slechte infrastructuur, er is onvoldoende personeel in ziekenhuizen, een chronisch gebrek aan medicijnen. Er is beperkt toegang tot schoon drinkwater doordat veel watervoorzieningen getroffen zijn tijdens bombardementen. Veel mensen zijn op de vlucht in eigen land, er is ondervoeding en er zijn veel ziekten, zoals cholera en malaria, de mensen hebben geen weerstand meer. De angst voor het coronavirus neemt toe omdat de mensen heel dicht bij elkaar leven. Het personeel in ziekenhuizen heeft onvoldoende beschermingsmiddelen, daardoor heeft de helft van het zorgpersoneel het coronavirus opgelopen. Ook aan corona testen is een gebrek. De coronacrisis, is een crisis te veel voor dit land. Daarnaast dreigt er nog een grote ramp. Door een gebrek aan fondsen halveert het wereldvoedselprogramma de distributie van eten onder de bevolking, die al jaren afhankelijk is van hulp. Nu krijgen 9,5 miljoen Jemenieten die voedselhulp van de Wereldvoedsel organisatie. De fondsen voor humanitaire hulp aan Jemen zijn een stuk lager geworden. Want het is niet gemakkelijk om mensen in oorlogsgebieden te voorzien van eten. Veel partijen willen een vinger aan de pols houden als het gaat om distributie van mensen en goederen. Er moet op veel verschillende manieren onderhandeld worden over toestemming die nodig is om een gebied in te gaan. ZOA heeft gelukkig in de loop van de jaren vertrouwen opgebouwd waardoor het lokaal steeds gemakkelijker is om toestemming te krijgen. Als er toestemming is van de centrale overheid is de toestemming van de lokale overheid meestal geen probleem. Daarnaast is het belangrijk de lokale mensen tegemoet te komen, zo koopt ZOA zoveel mogelijk lokale producten. Maar de situatie is en blijft extreem onzeker. In mei 2020 is er ook nog eens veel regen gevallen in Jemen, er waren overstromingen. De ergste van de afgelopen 30 jaar. Huizen zijn ingestort door de waterstromen, kleine winkeltjes hebben geen voorraad meer en watertanks zijn door de kracht van het water beschadigd. In een land waar mensen al jarenlang in armoede en honger leven, door een strijd die maar voortduurt, is dit nog weer een ramp van formaat erbij. ZOA helpt de bevolking door de watertoevoer te herstellen en de straten leeg te ruimen zodat water- en voedseltransporten weer door kunnen gaan. Ook worden de slachtoffers geholpen met de eerste levensbehoeften. De noodhulpteams van ZOA helpen om de bestrijding van het coronavirus tegen te gaan en om de noodlijdende bevolking te ondersteunen. ZOA is dankbaar voor elke gift. Helpt u mee?